วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

hornข่าวกิจกรรม

ต้อนรับนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะ ในการลงตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกรรมการโควิด-19

  • วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
  • อ่าน 41 ครั้ง

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายพศิน อัคเดชธนโชติ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มอสม.เทศบาลตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะ ในการลงตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกรรมการโควิด-19 ตำบลสุเทพ ณ บ้านห้วยทราย หมู่ 4 โดยมีประเด็นที่ตรวจเยี่ยมได้แก่ การสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ กำชับมาตรการป้องกันและยับยั้งการระบาดของโรคภายในพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้าของงานควบคุมโรค รวมถึงรับทราบปัญหาและอุปสรรค ให้แนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: