วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2564

  • วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
  • อ่าน 38 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพ
ขยายเวลาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2564
** สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ได้นัดหมายรับการฉีดวัคซีนและให้กลุ่มเสี่ยง**
จนถึง 30 กันยายน 2564 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพ
เวลาการให้บริการ
จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
อังคาร พฤหัส เวลา 08.00-12.00 น.
** หมายเหตุ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนโควิด ควรเว้นระยะการฉีดห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: