วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ. 2564

  • วันที่ 11 สิงหาคม 2564
  • อ่าน 42 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศ รายงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ. 2564 173 KB. 10

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: