วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

hornข่าวกิจกรรม

โครงการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน หมู่ที่ 3 บ้านกองบิน 41

  • วันที่ 13 กันยายน 2564
  • อ่าน 37 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 นายพศิน อัคเดชธนโชติ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ มอบหมายภารกิจให้คณะที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนภายในกองบิน 41 หมู่ที่ 3 ตำบลสุเทพในโครงการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: