วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

hornข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง และร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  • วันที่ 15 กันยายน 2564
  • อ่าน 64 ครั้ง

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดยนายพศิน อัคเดชธนโชติ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง และร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพชั้น

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: