วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพดี มีรายได้ ภายใต้การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

hornข่าวกิจกรรม

ศึกษาดูงานอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ สร้างสินค้าโอทอป

  • วันที่ 10 มกราคม 2565
  • อ่าน 93 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 นายพศิน อัคเดชธนโชติ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ศึกษาดูงานและเข้ารับคำแนะนำปรึกษาด้านการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ สร้างสินค้าโอทอป เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากลุ่มอาชีพของเทศบาลตำบลสุเทพ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เทศบาลตำบลสุเทพขอขอบคุณอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้การต้อนรับและให้คำปรึกษาแนะนำเป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีต่อกันในอนาคต

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: