วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพดี มีรายได้ ภายใต้การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

hornข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

  • วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
  • อ่าน 90 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลสุเทพ ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ ซึ่งนำโดย นายพศิน อัคเดชธนโชติ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ ผู้บริหารเทศบาล ผู้แทนสภาชิกสภาเทศบาล บุคคลภายนอกได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคมท้องถิ่น เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือเพื่อกำหนดทิศทางพัฒนาหมู่บ้าน และเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 10) พ.ศ.2565 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) พ.ศ.2565 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสุเทพ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: