วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพดี มีรายได้ ภายใต้การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

hornข่าวกิจกรรม

เจ้าหน้าที่ทต.สุเทพเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นคืนชีพเบื้องต้น CPR เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย รวมถึงการป้องกันและระงับอัคคีภัย โครงการอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

  • วันที่ 15 มีนาคม 2565
  • อ่าน 64 ครั้ง

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดยนายพศิน อัคเดชธนโชติ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสุเทพ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นคืนชีพเบื้องต้น CPR เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย รวมถึงการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตามโครงการอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลสุเทพ หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมเผชิญกับสถานการณ์ภัยพิบัติ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: