วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพดี มีรายได้ ภายใต้การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

hornข่าวกิจกรรม

การประชุมเรื่องมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และ การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ

  • วันที่ 9 มีนาคม 2565
  • อ่าน 59 ครั้ง

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 นายพศิน อัคเดชธนโชติ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ ประเด็นการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และ การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ ในการนี้ นายพศิน อัคเดชธนโชติ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลสุเทพ ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA จากปีที่ผ่านมา ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: