วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพดี มีรายได้ ภายใต้การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

hornข่าวกิจกรรม

กิจกรรมแปรรูปใบไม้แห้งเป็นปุ๋ย

  • วันที่ 16 พฤษภาคม 2566
  • อ่าน 116 ครั้ง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลสุเทพ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (สำนักงานพัฒนาพิงคนคร) ร่วมกิจกรรมโครงการพันธมิตรสีเขียว ประจำ 2566 โดยได้จัดกิจกรรมแปรรูปใบไม้แห้งเป็นปุ๋ย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการนำใบไม้แห้งในพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นองค์กรต้นแบบในการลดการเผา และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนโดยรอบพื้นที่ของ สนง.เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยมีกลุ่มชมรม สมุนไพร ชมรม อสม. และเจ้าหน้าที่ประจำโรงปุ๋ย เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: