วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพดี มีรายได้ ภายใต้การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอน

  • วันที่ 30 พฤษภาคม 2566
  • อ่าน 63 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอน ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ตามประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นั้น บัดนี้ เทศบาลตำบลสุเทพ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ? 17.00 น.
ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสุเทพ โดยการแบ่งการสอบสัมภาษณ์ 2 ช่วงเวลา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้
.
หมายเหตุ
เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดของระบบในการส่งE-mail ตอบกลับใบสมัคร
ในวันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 พ.ค. 2566
ทางกองการศึกษา เทศบาลตำบลสุเทพ จะปริ้นส์ใบสมัครของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกท่านครับ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: