logo

เทศบาลตำบลสุเทพ

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ติดต่อสอบถาม
ONE STOP SERVICE

เทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5
ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 053-329251-2