เทศบาลตำบลสุเทพ

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง/ติดต่อสอบถามONE STOP SERVICE

คำร้อง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง (ONE STOP SERVICE)

เทศบาลตำบลสุเทพ

เลขที่คำร้อง : 660600076

วันที่ยื่นคำร้อง : 13/06/2566 - 11:18

ประเภทคำร้อง :

ตัดต้นไม้/กิ่งไม้

กองงาน :

สำนักปลัดเทศบาล

หัวข้อเรื่อง :

ตัดกิ่งไม้ที่พาดสายไฟ

รายละเอียด :

ต้ดต้นไม้จำนวน 5 ต้น บริเวณหน้าคอนโดวันพลัสคลองชลสุเทพ เนื่องจากต้นไม้ได้พาดขึ้นไปบนสายไฟแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตัดต้นไม้หน่อยค่ะ

ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งคำร้อง :

นิติบุุคคลอาคารชุด วันพลัส คลองชล-สุเทพ

การเปิดเผยข้อมูล :

ต้องการ ให้แสดงข้อมูลคำร้องเป็นสาธารณะ

รูปภาพประกอบ:

แผนที่สถานที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงาน

สถานะ : รับเรื่องแล้วรอดำเนินการ   (14/06/2566)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:

เทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 053-329251-2