เทศบาลตำบลสุเทพ

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง/ติดต่อสอบถามONE STOP SERVICE

คำร้อง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง (ONE STOP SERVICE)

เทศบาลตำบลสุเทพ

เลขที่คำร้อง : 660700085

วันที่ยื่นคำร้อง : 07/07/2566 - 10:18

วันที่แล้วเสร็จ :18/07/2566

ประเภทคำร้อง :

งานช่าง แจ้งซ่อม

กองงาน :

กองช่าง

หัวข้อเรื่อง :

ไฟส่องสว่างที่เสาไฟฟ้า ดับไปแล้ว

รายละเอียด :

เสาไฟฟ้า ตรงหน้าบ้านเลข 186/4 ซ. 9 จามจุรีย์ ด้านทิศใต้ สนามฟุตบอล

ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งคำร้อง :

สมศักดิ์ บุตรสีทา

การเปิดเผยข้อมูล :

ต้องการ ให้แสดงข้อมูลคำร้องเป็นสาธารณะ

รูปภาพประกอบ:

ผลการดำเนินงาน

สถานะ : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว   (18/07/2566)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:

สถานะ : กำลังดำเนินการ   (14/07/2566)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:

เทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 053-329251-2