เทศบาลตำบลสุเทพ

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง/ติดต่อสอบถามONE STOP SERVICE

คำร้อง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง (ONE STOP SERVICE)

เทศบาลตำบลสุเทพ

เลขที่คำร้อง : 660700087

วันที่ยื่นคำร้อง : 11/07/2566 - 09:40

วันที่แล้วเสร็จ :14/07/2566

ประเภทคำร้อง :

การจัดเก็บขยะมูลฝอย/ขยะอันตราย/แจ้งการเผา

กองงาน :

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หัวข้อเรื่อง :

ปัญหาการจัดเก็บขยะ

รายละเอียด :

ขอให้จัดระเบียบการเก็บขยะ โดยระบุวันมาเก็บขยะแต่ละพื้นที่ 2 ครั้งต่อสัปดาห์

เนื่องจากส่งผลต่อการจัดเก็บขยะภายในหอพักด้วย

ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งคำร้อง :

พรประภา ขันธนัส

การเปิดเผยข้อมูล :

ต้องการ ให้แสดงข้อมูลคำร้องเป็นสาธารณะ

ผลการดำเนินงาน

สถานะ : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว   (14/07/2566)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:

เทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 053-329251-2