เทศบาลตำบลสุเทพ

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง/ติดต่อสอบถามONE STOP SERVICE

คำร้อง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง (ONE STOP SERVICE)

เทศบาลตำบลสุเทพ

เลขที่คำร้อง : 660700088

วันที่ยื่นคำร้อง : 16/07/2566 - 21:31

วันที่แล้วเสร็จ :19/07/2566

ประเภทคำร้อง :

งานช่าง แจ้งซ่อม

กองงาน :

กองช่าง

หัวข้อเรื่อง :

ท่อระบายน้ำอุดตัน น้ำเสียล้นท่อไหลตามทาง

รายละเอียด :

ท่อน้ำตันหน้าบ้านเลขที่100/20 ม.8 ซ.6บ้านหลิ่ง5
น้ำไหลเป็นทางยาวล้นออกมา

ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งคำร้อง :

สุภาพร ณน่าน

การเปิดเผยข้อมูล :

ต้องการ ให้แสดงข้อมูลคำร้องเป็นสาธารณะ

รูปภาพประกอบ:

ผลการดำเนินงาน

สถานะ : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว   (19/07/2566)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:

สถานะ : กำลังดำเนินการ   (18/07/2566)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:

เทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 053-329251-2