เทศบาลตำบลสุเทพ

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง/ติดต่อสอบถามONE STOP SERVICE

คำร้อง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง (ONE STOP SERVICE)

เทศบาลตำบลสุเทพ

เลขที่คำร้อง : 660700093

วันที่ยื่นคำร้อง : 25/07/2566 - 11:29

ประเภทคำร้อง :

งานทะเบียนราษฎร์

กองงาน :

สำนักปลัดเทศบาล

หัวข้อเรื่อง :

ขอให้ปรับปรุงการทำงาน

รายละเอียด :

เมื่อปี 2564 ได้มาติดต่อย้ายทะเบียนบ้าน แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้แจ้งให้ไปติดต่อส่วนงานภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างต่อหลังจากย้ายทะเบียนบ้านเสร็จ ทำให้เอกสารภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างถูกส่งไปที่อยู่เดิม และไม่ทราบว่าต้องจ่ายภาษี ซึ่งถ้าหากแจ้งจะเป็นบ้านหลังหลักและไม่ต้องจ่ายภาษี เรื่องนี้ประชาชนไม่ได้ทราบได้ด้วยตนเอง มาทราบเนื่องจากเกิดปัญหาจึงขอให้ปรับปรุงการทำงาน เพิ่มคำแนะนำให้ประชาชนที่มาติดต่อย้ายทะเบียนบ้านไปติดต่อส่วนงานที่ดินต่อด้วยค่ะ หากระบบราชการไม่ลิงค์กัน คนทำงานก็ต้องแจ้งนะคะ

ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งคำร้อง :

มัณฑนา ศักดิ์พิสิษฐ์

การเปิดเผยข้อมูล :

ต้องการ ให้แสดงข้อมูลคำร้องเป็นสาธารณะ

เทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 053-329251-2