เทศบาลตำบลสุเทพ

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง/ติดต่อสอบถามONE STOP SERVICE

คำร้อง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง (ONE STOP SERVICE)

เทศบาลตำบลสุเทพ

เลขที่คำร้อง : 660800097

วันที่ยื่นคำร้อง : 03/08/2566 - 15:17

ประเภทคำร้อง :

เหตุเดือดร้อนรำคาญ

กองงาน :

สำนักปลัดเทศบาล

หัวข้อเรื่อง :

ท่อระบายน้ำส่งกลิ่นเหม็น

รายละเอียด :

ท่อระบายน้ำส่งกลิ่นเหม็น ในนิมมานซอย 11

ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งคำร้อง :

โรงแรม De Chai Oriental นิมมาน ซอย 11

การเปิดเผยข้อมูล :

ต้องการ ให้แสดงข้อมูลคำร้องเป็นสาธารณะ

ผลการดำเนินงาน

สถานะ : ไม่สามารถดำเนินการได้   (04/08/2566)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:

เทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 053-329251-2