เทศบาลตำบลสุเทพ

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง/ติดต่อสอบถามONE STOP SERVICE

คำร้อง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง (ONE STOP SERVICE)

เทศบาลตำบลสุเทพ

เลขที่คำร้อง : 660800101

วันที่ยื่นคำร้อง : 17/08/2566 - 09:48

วันที่แล้วเสร็จ :21/08/2566

ประเภทคำร้อง :

การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

กองงาน :

สำนักปลัดเทศบาล

หัวข้อเรื่อง :

กีดขวางการจราจร

รายละเอียด :

บริเวณถนนวัดร่ำเปิง ติดกับบ้านข้างวัด<br />
พบการตั้งอุปกรณ์ในการกีดขวางการจราจร เอาไม้ เอากรวยมาวาง<br />
ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ ขอให้หน่วยงานตรวจสอบ<br />
พร้อมกับแจ้งทำความเข้าใจกับเจ้าของบ้านว่าไม่สามารถทำแบบนี้ได้

ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งคำร้อง :

นพดล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

การเปิดเผยข้อมูล :

ต้องการ ให้แสดงข้อมูลคำร้องเป็นสาธารณะ

รูปภาพประกอบ:

ผลการดำเนินงาน

สถานะ : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว   (21/08/2566)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:

สถานะ : กำลังดำเนินการ   (18/08/2566)

รายละเอียดผลการดำเนินการ:

เทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 053-329251-2