เทศบาลตำบลสุเทพ

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง/ติดต่อสอบถามONE STOP SERVICE

คำร้อง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง (ONE STOP SERVICE)

เทศบาลตำบลสุเทพ

เลขที่คำร้อง : 660900109

วันที่ยื่นคำร้อง : 08/09/2566 - 11:00

ประเภทคำร้อง :

ตัดต้นไม้/กิ่งไม้

กองงาน :

สำนักปลัดเทศบาล

หัวข้อเรื่อง :

เศษวัชพืชอุดตัน

รายละเอียด :

บ้านผู้ร้องติดกับลำเหมืองในหมู่บ้านพิงค์พยอม ที่ไหลไปเข้ากองบิน 41
ตอนนี้ได้จ้างรถแม๊กโครงมาขุดลอกไปบางส่วนแล้ว แต่มีส่วนที่ต่ออกไปจนถึงรั้วกองบินไม่สามารถทำได้
จึงอยากขอให้เทศบาลช่วยตัดกิ่งไม้ที่ขวางทางน้ำไหลออกจากลำเหมือง
เพราะช่วงนี้ฝนตกหนัก ทำให้น้ำเอ่อขึ้นมาบริเวณบ้าน

ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งคำร้อง :

ดารนีย์ ค้าประกอบ

การเปิดเผยข้อมูล :

ต้องการ ให้แสดงข้อมูลคำร้องเป็นสาธารณะ

รูปภาพประกอบ:

เทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 053-329251-2