เทศบาลตำบลสุเทพ

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง/ติดต่อสอบถามONE STOP SERVICE

คำร้อง

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง (ONE STOP SERVICE)

เทศบาลตำบลสุเทพ

เลขที่คำร้อง : 660900112

วันที่ยื่นคำร้อง : 16/09/2566 - 21:05

ประเภทคำร้อง :

งานช่าง แจ้งซ่อม

กองงาน :

กองช่าง

หัวข้อเรื่อง :

เสาไฟริมถนนชำรุด

รายละเอียด :

เสาไฟริมถนน ไฟดับ เนื่องจากมีการชำรุดของหลอดไฟและมีต้นไม้ใหญ่บดบังทัศนวิสัยทำให้ถนนในช่วงกลางคืน มืด และเป็นสามแยก ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายของผู้ขับขี่แถวระแวกดังกล่าว

ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งคำร้อง :

นางสาวนภสร ศรีจันทร์

การเปิดเผยข้อมูล :

ต้องการ ให้แสดงข้อมูลคำร้องเป็นสาธารณะ

รูปภาพประกอบ:

แผนที่สถานที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 053-329251-2