วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 18 คน
สถิติวันนี้ 440 คน
สถิติเดือนนี้ 10691 คน
สถิติปีนี้ 10691 คน
สถิติทั้งหมด 2705131 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
   
 
นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

+ ตั้งหัวข้อสนทนาใหม่
  หัวข้อสนทนา ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
ขอร้องเรียนเรื่องเสียงดังรบกวน ชาวบ้านโป่.. 21 มี.ค. 56[07:54] 779/0
มีกระทู้นี้ไว้ทำไม ชาวบ้าน 14 มี.ค. 56[12:32] 655/0
สุนัขจรจัดในเขตเทศบาล ผู้อยู่อาศ.. 15 ก.พ. 56[19:24] 604/0
สอบถามเรื่องการเรียกตัวเข้าทำงาน คนตั้งใจรอ.. 07 ก.พ. 56[12:00] 685/0
กังวลใจเรื่องการเข้ามาของคนงาน วิทยา 08 ม.ค. 56[09:44] 672/0
ขอขอบคุณ นายก อบต สุเทพ ศุภณัฐ ฉั.. 06 ธ.ค. 55[09:20] 2212/0
ไฟริมถนนหลัง มช ไม่เปิด ศุภณัฐ ฉั.. 02 ธ.ค. 55[20:00] 782/0
ท่อประปา กับ ถนน นิดา 28 พ.ย. 55[10:40] 705/0
อยากทราบเรื่องร้องเรียนครับ nan2511 13 พ.ย. 55[09:58] 656/0
แจ้งผลการสอบ p 23 ต.ค. 55[19:39] 726/0
สอบคัดเลือกเพื่อทำงาน nn 17 ก.ย. 55[12:01] 710/0
ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ ม.10 ดาน 30 มิ.ย. 55[02:41] 826/0
ทำไมไม่ตอบประชาชน noon 27 มิ.ย. 55[17:08] 873/0
สวนเกษตร วิม 28 พ.ค. 55[16:27] 713/0
กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน SIRIMANUS .. 23 พ.ค. 55[16:29] 681/0
ขอมาดูคลองหน้าบ้านที่ทำไม่เสร็จ น้องอ้อ 23 พ.ค. 55[14:48] 735/0
ท่อแตก น้ำไม่ไหล จะไม่คิดแก้ไขกันบ้างหรื.. ร้านค้า ย่.. 21 เม.ย. 55[13:38] 851/0
ข้อเสนอวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานดำหัวผู้สู.. คนเดินดิน 10 เม.ย. 55[19:34] 847/0
สอบถามเรื่องตำแหน่ง พัชรี คงส.. 30 มี.ค. 55[10:12] 719/0
สอบถามตำแหน่งว่าง สุวรินทร์ 21 ม.ค. 55[21:02] 833/0
   
หน้า:   1   2   3   | 4 |   5   6   7   8   9 

 

 


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com