วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 19 คน
สถิติวันนี้ 306 คน
สถิติเดือนนี้ 9063 คน
สถิติปีนี้ 27044 คน
สถิติทั้งหมด 2721484 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
   
 
นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

+ ตั้งหัวข้อสนทนาใหม่
  หัวข้อสนทนา ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
ขอข้อมูลสิ่งแวดล้อมของเทศบาล ทิพย์ 19 พ.ย. 52[16:14] 914/0
ขอโอน(ย้าย) นายสุระเชษ.. 18 พ.ย. 52[10:02] 942/0
งานขออนุญาตก่อสร้างใช้เวลานานจัง ธิดาลักษณ์ 06 ต.ค. 52[11:11] 906/1
รับโอน/ย้ายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประไพ ตามเ.. 19 ก.ย. 52[15:41] 948/0
งานเลี้ยงร่น 5/2 ปานะพันธุ์วิทยา ในพระบร.. ปารเมศ ศิ.. 19 ส.ค. 52[11:46] 1081/0
มีตำแหน่งรับโอนนักบริหารงานทั่วไป 6 หรือ.. ยงยุทธ ปะ.. 12 ส.ค. 52[08:27] 1307/0
ต้องการรับย้ายพยาบาลวิชาชีพไหมคะ อนงค์นิตย์ 27 ก.ค. 52[20:39] 1041/0
Bangkok Airport Transfer ANTIL 27 ก.ค. 52[10:01] 818/0
Bangkok Airport Transfer ANTIL 24 ก.ค. 52[12:01] 855/0
อยากโอนมากองการศึกษาฯ lakana 06 ก.ค. 52[08:17] 856/0
ปล่อยน้ำเสียลงบนถนนสกปรกและเหม็นมาก เหยี่ยวดำ 17 มิ.ย. 52[12:54] 935/0
ครูบาศรีวิชัย ศิษย์หลวงป.. 08 พ.ค. 52[16:13] 960/0
ต้นไม้ คนในหมู่บ้.. 09 มี.ค. 52[10:08] 897/0
กีฬาของเทศบาลตำบลปีนี้ทำไมแย่จัง คนในตำบล 09 มี.ค. 52[09:03] 1054/1
ความสัมพันธ์กับส่วนราชการอื่น เด็ก รัฐศา.. 26 ก.พ. 52[10:47] 872/0
เด้ง ผบช.ภาค 5 เสื้อแดง ชอบเด้ง 04 ก.พ. 52[21:25] 1661/0
เงินคงคลังหาย คนในคลัง 04 ก.พ. 52[21:21] 1218/0
สอบถามตำแหน่งว่าง ความหวังขอ.. 01 ก.พ. 52[14:23] 1060/0
ท่านเห็นเสียงประชาชนหรือไม่ เด็กไม่มีเ.. 27 ม.ค. 52[18:08] 1187/0
ซอยวัดอุโมงค์ได้รับรับการโหวตให้เป็นสถาน.. วารินทร์ 23 ม.ค. 52[19:33] 910/0
   
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   | 8 |   9 

 

 


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com