วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

สายตรงนายก

การป้องกันไข้เลือดออก

  • 23 มิถุนายน 2556, 02:33 น.
  • อ่าน 617 ครั้ง

ผู้ตั้งกระทู้ : โกศล สันติสุข

IP : 118.172.45.208

โทรศัพท์:

อีเมล: koson_kk@hotmail.com

ข้อความ:

ต้องขอขอบคุณท่านและทีมบริหารที่เห็นความสำคัญของการป้องกันไข้เลือด เนื่องจากว่าได้มีการป้องกันไข้เลือดออกอย่างเป็นระบบแล้ว

ความคิดเห็นทั้งหมด 0 รายการ

ตอบกระทู้