วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

สายตรงนายก

ขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน

  • 19 สิงหาคม 2556, 13:03 น.
  • อ่าน 751 ครั้ง

ผู้ตั้งกระทู้ : อบต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

IP : 113.53.248.170

โทรศัพท์: ๐๕๓-๖๐๕๙๕๐ ๐๘๑-๙๖๑๕๙๕๑

อีเมล: www.doiwawee@hotmail.com

ข้อความ:

ทาง อบต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จัดโครงการฝึกอบรมศึกษาของพนักงานสาวนตำบล ระหว่างวันที่ ๒-๔ กันยายน ๕๖ อบต.วาวี จึงขออนุญาตเข้าศึกดูงานสำนักงานเทศบาลตำบลดอยสุเทพ เรื่อง ๕ ส. และเชิญท่านนายกฯเป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง ทิศทางการพัฒนา อปท. ในอนาคต ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอยสุเทพ ในวันที่ ๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.- ๑๑.๓๐ น.

ความคิดเห็นทั้งหมด 0 รายการ

ตอบกระทู้