วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

สายตรงนายก

ปัญหาการบริหารจัดการขยะบริเวณหลังมหาลัยเชียงใหม

  • 15 ธันวาคม 2556, 18:21 น.
  • อ่าน 668 ครั้ง

ผู้ตั้งกระทู้ : วารุณี เตวิชัย

IP : 171.100.106.190

โทรศัพท์: 053328166

อีเมล: waruneetewichai@hotmail.co.th

ข้อความ:

ขอความกรุณาจากท่านนายกเทศบาลตำบลสุเทพช่วยจัดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมแก้ไขปัญหาขยะให้ด้วยค่ะหาที่ทิ้งไม่ได้ไม่ทราบว่าเขาบริหารจัดการยังไงหากมีค่าเก็บขยะรายเดือนทางเรายินดีจ่ายค่ะรบกวนแจ้งรายละเอียดด้วยค่ะ

ความคิดเห็นทั้งหมด 1 รายการ

เทศบาลตำบลสุเทพ:

18 ธันวาคม 2556, 15:55 น.


ได้แจ้งให้กองสาธารณสุขดำเนินการประสานงานตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้แล้วครับ

ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1

ตอบกระทู้