วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

สายตรงนายก

การซ่อมแซมถนนหลังมอ

  • 17 กุมภาพันธ์ 2557, 12:16 น.
  • อ่าน 634 ครั้ง

ผู้ตั้งกระทู้ : นักศึกษา มช.

IP : 171.97.18.203

โทรศัพท์: -

อีเมล: raining_dy@hotmail.com

ข้อความ:

การซ่อมแซมถนนบริเวณซอยหลังมอซึ่งมีหอพักนศ.อยู่เป็นจำนวนมากควรเร่งซ่อมแซมให้เร็วกว่านี้ เพราะนศ.ต้องใช้ถนนในการสัญจรทุกวันดังนั้นการปล่อยการซ่อมแซมคาทิ้งไว้นานๆจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ (*ถนนตรงซอยวัดอุโมงค์เป็นหลุมเกือบครึ่งถนนเป็นเดือนละเมื่อไหร่จะมาถมสักทีต้องรอให้เกิดอุบัติเหตุก่อนหรอคะ) และสุดท้าย**ควรกำหนดช่วงเวลาหรือระยะเวลาในการซ่อมแซมให้เหมาะสมกว่านี้ (ช่วยคำนึงด้วยว่าช่วงไหนเป็นช่วงสอบของนศ.จึงไม่ควรมีการซ่อมแซมในชวงนี้เนื่องจากทำให้เกิดเสียงรบกวน *ชอบมาซ่อมตอนช่วงสอบตลอดด) ขอความกรุณาด้วยค่ะ :)

ความคิดเห็นทั้งหมด 1 รายการ

เทศบาลตำบลสุเทพ:

6 มีนาคม 2557, 03:45 น.


เหตุที่ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดจากการดำเนินการเปลี่ยนท่อส่งน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ เนื่องจากท่อส่งน้ำเดิมหมดสภาพการใช้งาน ทำให้ท่อประปาแตกเป็นประจำ มีผลกระทบต่อส่วนรวม และการบริการน้ำอุปโภคบริโภคจะรอเวลาแก้ไขไม่ได้ จึงต้องดำเนินการเปลี่ยนท่ออย่างเร่งด่วน ซึ่งขณะนี้ยังดำเนินการไม่เสร็จ จะมีกำหนดแล้วเสร็จและคืนผิวจราจรให้เรียบร้อยในเดือนมีนาคม 2557 เทศบาลตำบลสุเทพได้ประสานงานให้การประปาส่วนภูมิภาค เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จอย่างเร่งด่วนแล้ว

ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1

ตอบกระทู้