วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

สายตรงนายก

ทำการซ่อมถนน แต่ไม่แจ้ง!!

  • 20 สิงหาคม 2557, 21:22 น.
  • อ่าน 703 ครั้ง

ผู้ตั้งกระทู้ : ิB

IP : 171.4.250.18

โทรศัพท์:

อีเมล:

ข้อความ:

เนื่องจากวันที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลาประมาณ 20.00 น ที่ผ่าน มีการซ่อมถนน เพื่อลาดยางมะตอย บริเวนซอยทางที่จะเข้าไป หมู่บ้านชญยลปิดถนนตั้งแต่ร้านก๋วยเตี๋ยว แต่ไม่มีการแจ้งเตือน ไม่มีการติดป้ายบอก และที่สำคัญทำทั้งสองด้าน พร้อมกันทำให้รถไม่สามารถเข้าออกได้ หากมีธุระจำเป็น หรือผู้ใช้ถนนที่ต้องไปทำงานตอนกลางคืนจะทำอย่างไรค่ะ ???
หากมีคราวหน้าอีก ควรคิดให้รวบคอบก่อนน่ะค่ะ

ความคิดเห็นทั้งหมด 1 รายการ

เทศบาลตำบลสุเทพ:

17 กันยายน 2557, 09:59 น.


เทศบาลตำบลสุเทพต้องกราบขออภัยในเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย เนื่องจากผู้รับจ้างเจ้าดำเนินการโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ทางคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้วว่า ในกรณีที่ฝนตกไม่ให้ดำเนินการก่อสร้าง และก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างต้องทำวามสะอาดพื้นพร้อมทำผิวจราจรให้แห้งก่อนลงยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และในขณะนั้นท่านนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพได้แจ้งประชาสัมพันธ์โดยด่วนแล้ว และในขณะนี้อยู่ในช่วงทดสอบความหนา ความหนาแน่นของผิวจราจรให้เป็นไปตามมาตรฐาน ถ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1

ตอบกระทู้