วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

สายตรงนายก

การลาดยางแอสฟัสต์ติก ซอยบ้านใหม่ชญยล

  • 23 สิงหาคม 2557, 15:48 น.
  • อ่าน 747 ครั้ง

ผู้ตั้งกระทู้ : ชาวบ้านหมู่ 5

IP : 202.28.24.119

โทรศัพท์:

อีเมล:

ข้อความ:

เนื่องด้วยในคืนวันที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 20.00 น.
ขณะเดินทางกลับเข้าบ้าน มีรถบรรทุกแอสฟัลต์ติก
กำลังเทยาง จำนวน 3 คัน จอดในซอย ซึ่งฝนกำลังตก
มีคนงานกำลังช่วยกันบดอัด ประเด็นคือ
1. ไม่มีการบอกล่วงหน้า
2. ไม่มีการดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ทำควาสะอาดถนน และไม่ทำงานตอนฝนตก
3. ทราบว่า ยางแอสฟัลต์ เหลือจากโครงการอื่น แล้วนำมาลาดในซอย จริงหรือไม่อย่างไร ขอพิจารณา
หากดำเนินการไม่ถูกต้อง จะแจ้ง สตง.เข้าตรวจสอบ

ความคิดเห็นทั้งหมด 1 รายการ

เทศบาลตำบลสุเทพ:

17 กันยายน 2557, 09:59 น.


เทศบาลตำบลสุเทพต้องกราบขออภัยในเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย เนื่องจากผู้รับจ้างเจ้าดำเนินการโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ทางคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้วว่า ในกรณีที่ฝนตกไม่ให้ดำเนินการก่อสร้าง และก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างต้องทำวามสะอาดพื้นพร้อมทำผิวจราจรให้แห้งก่อนลงยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และในขณะนั้นท่านนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพได้แจ้งประชาสัมพันธ์โดยด่วนแล้ว และในขณะนี้อยู่ในช่วงทดสอบความหนา ความหนาแน่นของผิวจราจรให้เป็นไปตามมาตรฐาน ถ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1

ตอบกระทู้