วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

สายตรงนายก

ต้องการมารับใช้ท่านนายกครับ

  • 5 พฤษภาคม 2558, 00:59 น.
  • อ่าน 778 ครั้ง

ผู้ตั้งกระทู้ : นายเกรียงศักดิ์ หีบแก้ว

IP : 27.55.27.45

โทรศัพท์: 095-3169533

อีเมล: kiangkiang4565@gmail.com

ข้อความ:

ผมเป็น หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง7 เทศบาลเมีองชุมแพ จ .ขอนแก้น 3ปีแล้วครับ ก่อนนั้นเป็นนายช่างที่เทศบาลนครขอนแก่น 17ปี อยากย้ายมารับใช้ท่านครับ หาประสบการณ์ 2-3ปีครับ ขอพึ่งบารมีท่านด้วยครับ ความสามารถพิเศษ งานตกแต่งลายไทย เขียนแบบสถาปัตยกรรมไทย สถาปัตย์สมันมหม่ได้ครับ

ความคิดเห็นทั้งหมด 0 รายการ

ตอบกระทู้