วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

สายตรงนายก

ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ หน้าหอพัก พาโน เรซซิเดนซ์

  • 19 กรกฎาคม 2560, 11:09 น.
  • อ่าน 502 ครั้ง

ผู้ตั้งกระทู้ : นายปริญญา

IP : 223.207.134.160

โทรศัพท์: 053810972 , 0801224570

อีเมล: max0801224570@gmail.com

ข้อความ:

เรื่อง ถนนหน้าหอพัก #พาโนเรสซิเดนซ์ เป็นหลุมเป็นบ่อมานาน 2 ปี

เรียน นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลสุเทพ

กระผมชื่อ นายปริญญา อายุ 34 เป็นบุตรของ นางจารุวรรณ อายุ 59 ปี เป็นหลานของ นางบุญยวง อายุ 83 ปี อยู่บ้านเลขที่ 43/4 บ้านหลิ่งห้า หมู่ที่ 8 ตำบลสุเทพ 50200 กระผมมาติดต่อร้องเรียนเรื่อง ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ หน้าหอพัก #พาโนเรสซิเดนซ์ ติดกับสี่แยก #ต้นโมกข์แมนชั่น ขอให้เจ้าหน้าที่กองช่าง หรือ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลสุเทพ ช่วย #เบิกเงินงบประมาณ ของ อบจ. เชียงใหม่ หรือ เทศบาลตำบลสุเทพ มาดำเนินการซ่อมแซมเป็นการด่วน ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมานานเกือบ 2 ปี แล้ว ร้องเรียนไปหลายครั้ง แต่ไม่ได้รับการแก้ไข ไม่รู้ว่าจะดำเนินการซ่อมแซมเมื่อไหร่ จึงอยากให้ดำเนินการตามที่ผมร้องเรียนเป็นการด่วนด้วยนะครับ ขอบคุณครับ.

นายปริญญา
19/07/2560
เวลา 11:00 น.

ความคิดเห็นทั้งหมด 1 รายการ

เทศบาลตำบลสุเทพ:

30 สิงหาคม 2560, 14:14 น.


เทศบาลตำบลสุเทพ อยู่ระหว่างดำเนินการการก่อสร้าง แต่มีเสาไฟฟ้ากีดขวา่ง จึงต้องดำเนินการขออนุญาตการไฟฟ้าให้ทำการย้ายเสาไฟฟ้าที่กีดขวางก่อน ซึ่งเทศบาลตำบลสุเทพได้ทำการขอย้ายเสาไฟฟ้า รอการไฟฟ้ามาย้ายเสาไฟฟ้าค่ะ

ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1

ตอบกระทู้