วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

สายตรงนายก

ร้องเรียน เรื่องได้รับความเดือนร้อนเรื่องแก้ส

  • 31 สิงหาคม 2561, 10:43 น.
  • อ่าน 238 ครั้ง

ผู้ตั้งกระทู้ : ไม่ประสงค์ออกนาม

IP : 202.28.24.119

โทรศัพท์:

อีเมล:

ข้อความ:

ร้องเรียน เรื่องได้รับความเดือนร้อน เนื่องจากมีกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเปิดบริเวณชุมชน ซึ่งเป็นบริเวณที่พักอาศัยหนาแน่น ของนักศึกษาและประชาชนทั่วไป "หน้าหอพัก ไอที พาเลส" หน้าวัดอุโมงค์ ซอยวัดอุโมงค์ หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจการซักอบผ้าขนาดใหญ่ที่ใช้ก๊าสหุงต้มในการอบแห้งผ้า และยังไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ มีการปล่อยก๊าซหุงต้มตามอากาศ ทำประชาชนที่ได้สูดดมเข้าไปอาจได้รับอันตรายถึงชีวิต จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอหน่วยงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องรีบเร่งตรวจสอบ แก้ไข การดำเนินกิจการดังกล่าวนี้ด้วย

ความคิดเห็นทั้งหมด 1 รายการ

เทศบาลตำบลสุเทพ:

1 ตุลาคม 2561, 19:23 น.


รับเรื่องค่ะ

ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1

ตอบกระทู้