วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพดี มีรายได้ ภายใต้การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

structureผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
081-6724432

รศ.บุญลือ เผือกผ่อง

รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
095-1914451

นายวิษณุ โยกาศ

รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
062-0418882

นายสุพจน์ มูลนิลตา

ที่ปรึกษานายกเทศเทศมนตรีตำบลสุเทพ
081-8601345

นายวัลลภ ใจชื้น

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
088-2687445


แชร์ให้เพื่อน: