วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 25 คน
สถิติวันนี้ 314 คน
สถิติเดือนนี้ 6898 คน
สถิติปีนี้ 301504 คน
สถิติทั้งหมด 2682896 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
คนดูแลเว็บทำไม่เป็น เชียงดาว แ.. 03 ม.ค. 56[14:38] 827/3
ขโมยเยอะ ชาวบ้าน 03 ม.ค. 56[12:54] 747/3
หยุดเผาเวลากลางคืน หมวกแดง 03 ม.ค. 56[11:32] 735/1
อันตรายจากการก่อสร้างอาคารสูง รักชีวิต 24 ธ.ค. 55[09:05] 731/0
โป่งน้อยรอคอยคำตอบ ชาวบ้าน 20 ธ.ค. 55[09:21] 894/3
กลิ่น ควัน จากการเผาอิฐ ตลอดเวลา ทำให้มี.. นักศึกษามช 20 ธ.ค. 55[04:48] 808/2
เปิดสอบพนักงานจ้างตามภารกิจใหม่ หนูน้อย 24 พ.ย. 55[11:42] 841/1
หลิ่งห้า หลังมช เผาขยะทุกคืนเลยค่ะ ทรมานมาก 22 พ.ย. 55[23:26] 664/1
อยากทราบจำนวนร้านค้าที่อยู่ในเขตเทศบาลตำ.. พฤณฑรัตน์ 20 พ.ย. 55[17:37] 763/1
อยากทราบว่าจะโหลด ผังเขตปลอดภัยการบิน เช.. ภาส 19 พ.ย. 55[17:42] 716/0
ขออนุญาตเสนอทัศนศึกษาดูงานเที่ยวเกาะช้าง ตราดน้ำทิพ.. 16 พ.ย. 55[13:28] 716/0
ปัญหาขยะตกค้าง ชาวบ้านสุเ.. 05 พ.ย. 55[11:45] 809/1
อยากให้อบตสุเทพห้ามการเผาขยะยามค่ำคืน ผู้ได้รับค.. 03 พ.ย. 55[23:14] 797/1
บัตรประชาชน คนแก่ 02 พ.ย. 55[16:13] 1263/2
แก้วโป่งข่าม แหวนแก้วโป่งข่าม เงินงามเซ็.. 01 พ.ย. 55[07:59] 1229/0
ม.10 ขโมยเยอะมาก เด็กมอ 21 ต.ค. 55[23:55] 722/1
รพสต.สุเทพ คนในตำบลสุ.. 20 ต.ค. 55[21:42] 2286/2
อะไรกันนักหนากับน้ำประปา ม.10 คนตรง 08 ต.ค. 55[21:15] 869/1
ถนนพัง ชาวบ้าน 08 ต.ค. 55[13:55] 723/0
เสียงก่อสร้างดังรบกวนเวลากลางคืน รำคานมาก 04 ต.ค. 55[08:26] 1381/2
หน้า:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

 

ตั้งกระทู้ใหม่ / โพสต์ข้อความ

ชื่อกระทู้* :
ชื่อผู้เขียน* :
โทรศัพท์  
อีเมล์  
ข้อความ* :
รหัสตรวจสอบ* : กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน
     
    กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
     
 


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com