วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 825 คน
สถิติเดือนนี้ 19007 คน
สถิติปีนี้ 266731 คน
สถิติทั้งหมด 2648123 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
รับโอนเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนเเละบัต.. ทะเบียน 1 20 ธ.ค. 52[12:51] 838/1
รับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิ.. มิ้ว 16 ธ.ค. 52[22:16] 1302/1
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 จิระศักดิ์ 15 ธ.ค. 52[21:05] 866/0
เชียงใหม่ มีฟางอัดฟ่อนขาย...นะครับ รถต่างเฟื่.. 15 ธ.ค. 52[15:14] 985/1
สอบถามตำแหน่งเจ้าหน้าที่ว่าง ศักดิ์ 11 พ.ย. 52[15:19] 1029/2
ขอความอนุเคราะห์สอบถาม หน ฝ่ายอำนวยการ ศิวะกานท์ 10 พ.ย. 52[12:38] 1134/1
นรด. เปิดสอบสัสดี ประจำปี 2553 ชมรมการกำล.. 09 พ.ย. 52[04:46] 1799/1
ขอปรับปรุงถนนซอยวัดประทานพร นักศึกษา 29 ต.ค. 52[13:35] 933/1
หนูน้อยนพมาศ ผู้มีการศึ.. 18 ต.ค. 52[15:57] 971/0
สอบถามเรื่องงานยี่เป็ง ศิริชัย 16 ต.ค. 52[23:55] 902/0
ช่วงนี้รับโอนนักพัฒนาชุมชน หรือ ตำแหน่งเ.. 1234 16 ต.ค. 52[11:44] 1189/2
คนอุโมงค์ ผู้มีการศึ.. 12 ต.ค. 52[20:31] 920/0
แผนที่ ทต.สุเทพ คนเมือง 07 ต.ค. 52[09:18] 2781/0
อยากทราบรายละเอียดการประกวดพระเครื่อง เน.. ศิษย์ครูบา.. 05 ต.ค. 52[10:23] 1161/3
เห็นคนดีๆ ประชาชนผู้.. 25 ก.ย. 52[14:01] 954/0
สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ จพง.ท้องถิ.. 25 ก.ย. 52[00:25] 1055/1
การจราจรถนนสุเทพ ช่วงเย็นถึงคำ เด็ก มช. 21 ก.ย. 52[10:21] 1002/1
ทำบัตรประชาชน คนบัตรประช.. 30 ส.ค. 52[15:36] 12740/8
ใช้ถนนเป็นที่จอดรถ ชาวบ้านหมู.. 26 ส.ค. 52[10:17] 976/1
ประชาสัมพันธ์ประกวดคำขวัญและโลโก้ อบต.ดอยหล่.. 24 ส.ค. 52[13:29] 1000/0
หน้า:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34

 

ตั้งกระทู้ใหม่ / โพสต์ข้อความ

ชื่อกระทู้* :
ชื่อผู้เขียน* :
โทรศัพท์  
อีเมล์  
ข้อความ* :
รหัสตรวจสอบ* : กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน
     
    กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
     
 


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com