วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 28 คน
สถิติวันนี้ 452 คน
สถิติเดือนนี้ 10703 คน
สถิติปีนี้ 10703 คน
สถิติทั้งหมด 2705143 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ : เรียนนำเสนฮโปรแกรมทัศนศึกษาดูงาน
ผู้ตั้งกระทู้ : แม่คะนิ้งทัวร์
IP : 223.206.212.37
โทรศัพท์ : 053-438003-4
อีเมล์ : maekaningtour@hotmail.com
วัน-เวลา : 12 มี.ค. 54 - 15:10 น.
 
     
  ข้อความ : เรียน ........................................................................................................................
เรื่อง เสนอราคาโปรแกรมทัศนศึกษาดูงาน และราคารถทัวร์ VIP ปรับอากาศ 2 ชั้น

แม่คะนิ้ง ทัวร์ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสนำเสนอราคาโปรแกรมทัศนศึกษาดูงานราคาพิเศษและเสนอราคารถทัวร์ VIP ปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 50 ที่นั่ง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น เครื่องเสียงคาราโอเกะ VCD พร้อมประกันภัยชั้น 1 นำเสนอสำหรับหน่วยงานของท่าน แม่คะนิ้ง ทัวร์ ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ ต่างๆ มากมาย ท่านจะได้รับความสะดวกสบาย การดูแลเอาใจใส่จากทีมงานแม่คะนิ้ง ทัวร์ ที่มากด้วยประสบการณ์ ทุกโปรแกรมจัดตามงบประมาณของหน่วยงานท่าน ไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดใดเราสามารถจัดทำให้ท่านได้

โปรแกรมศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงาน เกาะช้าง จ.ตราด / เขาชีจรรย์ เรือรบหลวงฯ จ.ชลบุรี 1 คืน 50 ท่าน ( นอนเกาะช้าง )
รวมรถวีไอพี 2 ชั้น ที่พัก อาหาร และ เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ประกันอุบัติเหตุ + ค่ารักษา ราคาพิเศษ
ศึกษาดูงาน เกาะช้าง จ.ตราด ( นอนเกาะช้าง 2 คืน ) น้ำตกพลิ้ว โอเอซีส จ.จันทบุรี 50 ท่าน
รวมรถวีไอพี 2 ชั้น ที่พัก อาหารและ เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ประกันอุบัติเหตุ + ค่ารักษา ราคาพิเศษ
ศึกษาดูงาน ล่องแพ จ.กาญจนบุรี / บึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี 1 คืน 50 ท่าน
รวมรถวีไอพี 2 ชั้น ที่พัก อาหาร และ เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ประกันอุบัติเหตุ + ค่ารักษา ราคาพิเศษ
ศึกษาดูงาน พัทยา อุทยานหินล้านปี เขาชีจรรย์ จ.ชลบุรี 1 คืน เกาะช้าง จ.ตราด 1 คืน 50 ท่าน
รวมรถวีไอพี 2 ชั้น ที่พัก อาหาร และ เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ประกันอุบัติเหตุ + ค่ารักษา ราคาพิเศษ
ศึกษาดูงาน พัทยา 1 คืน / ดำน้ำดูปะการัง เกาะเสม็ด จ.ระยอง 1 คืน 50 ท่าน
รวมรถวีไอพี 2 ชั้น ที่พัก อาหาร และ เจ้าหน้าที่ –อำนวยความสะดวก ประกันอุบัติเหตุ ราคาพิเศษ
ศึกษาดูงาน ไป ชะอำ 1 คืน / ล่องแพ จ.กาญจนบุรี 1 คืน บึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี 50 ท่าน
รวมรถวีไอพี 2 ชั้น ที่พัก อาหาร และ เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ประกันอุบัติเหตุ + ค่ารักษา ราคาพิเศษ
ศึกษาดูงาน รัฐสภา กรุงเทพฯ ชะอำ จ.เพชรบุรี 1 คืน - ล่องแพ จ.กาญจนบุรี 1 คืน 50 ท่าน
รวมรถวีไอพี 2 ชั้น ที่พัก อาหาร และ เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ประกันอุบัติเหตุ + ค่ารักษา ราคาพิเศษ
ศึกษาดูงาน หาดบ้านกรูด – อ่าวมะนาว – หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2 คืน 50 ท่าน
รวมรถวีไอพี 2 ชั้น ที่พัก อาหาร และ เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ประกันอุบัติเหตุ + ค่ารักษา ราคาพิเศษ
ศึกษาดูงาน จ.พังงา – จ.ภูเก็ต 2 คืน ดำน้ำดูปะการังเกาะพีพี 50 ท่าน
รวมรถวีไอพี 2 ชั้น ที่พัก อาหาร และ เจ้าหน้าที่อำนวย -ความสะดวกประกันอุบัติเหตุ + ค่ารักษา ราคาพิเศษ
ศึกษาดูงาน เกาะสมุย - หมู่เกาะอ่างทอง จ.สุราษฎร์ธานี 2 คืน 50 ท่าน
รวมรถวีไอพี 2 ชั้น ที่พัก อาหาร และ เจ้าหน้าที่อำนวย -ความสะดวก ประกันอุบัติเหตุ + ค่ารักษา ราคาพิเศษ
NSEEN ทะเลแหวก เกาะไก่ เกาะหม้อ เกาะทับ เกาะปอดะ หมู่เกาะพีพี อ่าวต้นไทร อ่าวมาหยา สระมรกต
น้ำตกร้อน UNSEEN ทะเลตรัง ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะม้า / ล่องอ่าวพังงา เขาตาปู เกาะปันหยี
หรือ โปรแกรมพิเศษมากมายหมายเหตุ รวมค่ากิจกรรมสันทนาการ / กิจกรรมเชื่อมความสามัคคีในหมู่คณะ / กิจกรรม WALKRALLY
ดูแลเรื่องเอกสารการตั้งเบิกทุกโครงการ ทุกหน่วยงาน
รับจัดทำ OD / ประชุมสัมมนา นอกสถานที่พร้อมจัดหาวิทยากร
น้ำดื่ม ( ยกเว้นแอลกอฮอล์ ) ตลอดเส้นทางไป - กลับ
ป้ายผ้าศึกษาดูงาน / ติดต่อประสานงานสถานที่ดูงาน
ของที่ระลึกจาก แม่คะนิ้ง ทัวร์ สำหรับผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน

แม่คะนิ้ง ทัวร์ มีทีมงาน และ รถ VIP 2 ชั้น ปรับอากาศทั่วประเทศ
แม่คะนิ้ง ทัวร์ หวังเป็นอย่างยิงว่าคงจะได้มีโอกาสต้อนรับและให้บริการแก่ท่านและคณะ ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณน้ำค้าง โทรศัพท์ (053) 438003-4 สายด่วน : 089-5522711 / 081-4685972 / 081-6720229ขอแสดงความนับถือ


( จิตลดา สิทธิรัตน์ )
ผู้จัดการทั่วไป
www.maekaningtour.com
e-mail: maekaningtour@hotmail.com

ท่องเที่ยวใกล้ไกล ประทับใจใช้ แม่คะนิ้งทัวร์
 
     
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน

  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
 
« กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 

 


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com