เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 17 คน
สถิติวันนี้ 94 คน
สถิติเดือนนี้ 17550 คน
สถิติปีนี้ 151712 คน
สถิติทั้งหมด 2533104 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
 
  หัวข้อสนทนา : การลาดยางแอสฟัสต์ติก ซอยบ้านใหม่ชญยล
ผู้ตั้งหัวข้อ : ชาวบ้านหมู่ 5
IP : 202.28.24.119
วัน-เวลา : 23 ส.ค. 57 - 15:48 น.
 
     
  ข้อความ : เนื่องด้วยในคืนวันที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 20.00 น.
ขณะเดินทางกลับเข้าบ้าน มีรถบรรทุกแอสฟัลต์ติก
กำลังเทยาง จำนวน 3 คัน จอดในซอย ซึ่งฝนกำลังตก
มีคนงานกำลังช่วยกันบดอัด ประเด็นคือ
1. ไม่มีการบอกล่วงหน้า
2. ไม่มีการดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ทำควาสะอาดถนน และไม่ทำงานตอนฝนตก
3. ทราบว่า ยางแอสฟัลต์ เหลือจากโครงการอื่น แล้วนำมาลาดในซอย จริงหรือไม่อย่างไร ขอพิจารณา
หากดำเนินการไม่ถูกต้อง จะแจ้ง สตง.เข้าตรวจสอบ
 
     
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เจ้าหน้าที่
IP : 110.164.106.223
วัน-เวลา : 17 ก.ย. 57 - 09:59 น.
ข้อความ : เทศบาลตำบลสุเทพต้องกราบขออภัยในเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย เนื่องจากผู้รับจ้างเจ้าดำเนินการโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ทางคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้วว่า ในกรณีที่ฝนตกไม่ให้ดำเนินการก่อสร้าง และก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างต้องทำวามสะอาดพื้นพร้อมทำผิวจราจรให้แห้งก่อนลงยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และในขณะนั้นท่านนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพได้แจ้งประชาสัมพันธ์โดยด่วนแล้ว และในขณะนี้อยู่ในช่วงทดสอบความหนา ความหนาแน่นของผิวจราจรให้เป็นไปตามมาตรฐาน ถ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
แสดงความคิดเห็น / ตอบ
 
ชื่อ *
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน
  
รหัสเจ้าหน้าที่ * :  
  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
 
« กลับไปดูรายการทั้งหมด
 
 

 

 


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com