วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 270 คน
สถิติเดือนนี้ 9027 คน
สถิติปีนี้ 27008 คน
สถิติทั้งหมด 2721448 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
 
  หัวข้อสนทนา : ร้านรับซื้อของเก่า เปิดทำการบนผิวจราจร + ปิดทางข้ามคลองถาวร
ผู้ตั้งหัวข้อ : คนสุเทพนี่แหละ
IP : 116.58.228.174
วัน-เวลา : 07 ต.ค. 58 - 13:36 น.
 
     
  ข้อความ : ร้านรับซื้อของเก่าริมทาง เส้นเลียบคลองชลประทาน จากตลาดแม่เหียะก่อนถึง อบต สุเทพ ผมเห็นมาหลายปีละ สิบล้อขับย้อนศรมาเอาของ รถลงของ แยกขยะกันเกลื่อนถนน ยึดพื้นผิวจราจรไปเกือบ 1 เลน ไม่ทราบว่า อบต เอาหูไปนา เอาตาไปไร่ หรือมีอะไรซ่อนเร้นหรือปล่าว ทำไมไม่มีการจัดการอะไรเลย !!

เศษฝุ่น เศษขยะ เศษเหล็กอยู่บนพื้นผิวจราจร รถจักรยานต์ขับหลบรถที่จอดขายขยะ รถยนต์ก็ต้องหักหลบกันเป็นทอดๆ

อีกหนึ่งเรื่องที่อยากฝากถามถึงคือ แผ่นปูนกั้นสะพานที่ปิดไว้ ทำไมไม่ปิดแบบถาวร ปล่อยให้ชาวบ้านบางคน ขยับแล้วเปิดใช้เองตามอำเภอใจ จนทำให้ชาวบ้านบางกลุ่ม ขับย้อนศรไปหาช่องที่แอบเปิดแล้วข้ามคลองไปอีกฝั่ง แล้วก็โผล่ยื่นหน้าไปวัดใจกับรถอีกฝากหนึ่ง

ถ้าจะเปิดก็เปิด ถ้าจะปิดก็ปิด อย่าปล่อยให้ลักลอบ มันอันตราย !!!
 
     
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เจ้าหน้าที่
IP : 146.88.39.61
วัน-เวลา : 28 ต.ค. 58 - 10:21 น.
ข้อความ : ส่งเรื่องไปยังเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 2  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เจ้าหน้าที่
IP : 146.88.39.61
วัน-เวลา : 28 ต.ค. 58 - 10:29 น.
ข้อความ : ทางเทศบาลตำบลสุเทพ ได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว แต่เนื่องจากพื้นที่บนไหล่ทางอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง โดยทางเทศบาลฯได้ทำการประสานเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังกรมทางหลวงเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ขอบคุณค่ะ
แสดงความคิดเห็น / ตอบ
 
ชื่อ *
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน
  
รหัสเจ้าหน้าที่ * :  
  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
 
« กลับไปดูรายการทั้งหมด
 
 

 

 


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com