วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

hornข่าวกิจกรรม

ร่วมการประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาล ภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2562

  • วันที่ 6 มีนาคม 2562
  • อ่าน 46 ครั้ง

ว่าที่ รต.ประสงค์ ไชยวรรณ์ ปลัดเทศบาล และนายธีระพันธ์ เตชะ ประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมการประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาล ภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม ณ โรงแรมการิน จังหวัดอุดรธานี

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: