วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

hornประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านทราคำ หมู่ที่ ๑๕ เชื่อมรางระบายน้ำเดิมบ้านช่างทอง หมู่ที่ ๗ บริเวณปากซอย ๑ ปาริชาต ตำบลสุเทพ

  • วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
  • อ่าน 132 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 463 KB. 35

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: