วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

  • วันที่ 14 มิถุนายน 2562
  • อ่าน 271 ครั้ง

ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได่ที่สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30 น.

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 6.29 MB. 74

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: