วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

hornข่าวกิจกรรม

เราทำความดี ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ ณ วัดช่างทอง

  • วันที่ 28 กรกฎาคม 2562
  • อ่าน 87 ครั้ง

เทศบาลตำบลสุเทพ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกับท่าอากาศยานเชียงใหม่ พนักงานสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 'เราทำความดี ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ' เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 ณ วัดช่างทอง เทศบาลตำบลสุเทพ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: