วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรและกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

  • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
  • อ่าน 650 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรและกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาล

ตำบลสุเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: