วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

ทต.สุเทพ รวมพลังประชาชน ทำหน้ากากอนามัยใช้เอง

  • วันที่ 18 มีนาคม 2563
  • อ่าน 106 ครั้ง

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะทำงานได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของการเชื้อไวรัสโคโรนา ประกอบกับสภาวะขาดแคลนหน้ากากอนามัย และด้วยความห่วงใยจึงได้รวมพลังประชาชนเพื่อจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ( COVID-19 ) โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนจากทุกพื้นที่ ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ที่สละเวลาในการช่วยกันจัดทำหน้ากากอนามัย โดยมีเป้าหมายในการจัดทำทั้งหมด 20,000 ชิ้น ซึ่งจะแจกจ่ายให้กับทุกครัวเรือนให้เร็วที่สุด รวมถึงทุกครัวเรือนจะสามารถมีความรู้ในการจัดทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เอง เพื่อสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย

โดยในวันที่ 18 มีนาคม 2563 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ได้ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจชาวบ้านที่จัดทำหน้ากากอนามัย และทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่สาธารณะ ได้แก่
1. บ้านสันลมจอย หมู่ 13 ณ วัดโป่งน้อย
2. บ้านดอยปุย หมู่ 11
3. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสุเทพ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: