วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการบริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ

  • วันที่ 28 สิงหาคม 2563
  • อ่าน 3 ครั้ง

28 สิงหาคม 2563 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการบริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ โดยท่านพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา โดยได้มาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: