วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสุเทพ

  • วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
  • อ่าน 133 ครั้ง

เทศบาลตำบลสุเทพ เปิดให้ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

รับใบสมัครรับเลือกตั้ง และตรวจเอกสารหลักฐานขั้นต้นก่อนวันรับสมัครจริง 

เพื่อเตรียมความพร้อมครบถ้วนของเอกสาร 

ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ชั้น 2 ในวันเวลาราชการ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: