วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เรื่องการเก็บขยะ

  • วันที่ 10 สิงหาคม 2564
  • อ่าน 44 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เรื่องการเก็บขยะ จากนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ 

เพื่อเป็นแนวทางลดปริมาณขยะภายในตำบลสุเทพตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลสุเทพจะจัดเก็บขยะทุกวัน 

ขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องนำขยะภายในครัวเรือนมาวางไว้ที่หน้าบ้าน

หรือที่สำหรับรอจัดเก็บขยะ เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้างเพราะอาจก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์และเชื้อโรค

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: