วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

hornข่าวกิจกรรม

เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

  • วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
  • อ่าน 162 ครั้ง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายธีระพันธ์ เตชะ ประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาฯ เทศบาลตำบลสุเทพ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: