วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

hornข่าวประชาสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 22.00 - 6.00 น. ของเช้าวันพุธที่ 24 เมษายน 2562

  • วันที่ 23 เมษายน 2562
  • อ่าน 197 ครั้ง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: