วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูล "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน"

  • วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
  • อ่าน 228 ครั้ง

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูล "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน"
และ คลิปเสียง ได้ที่ http://www.pr.moi.go.th/coronation2.htm

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: